parallax background

TURVALLISUUSOHJEET

Lue turvallisuusohjeet ennen seikkailupuistoon tuloa. Voit tulostaa ja allekirjoittaa turvallisuusohjeet etukäteen tai allekirjoittaa ne paikanpäällä. Kaikkien Pyhäkurun seikkailuratojen käyttäjien (”asiakkaiden”) tulee noudattaa näitä ohjeita.

 1. Asiakas sitoutuu noudattamaan henkilökunnan ohjeita sekä radoilla olevia opasteita oman ja muiden kiipeilijöiden turvallisuuden takaamiseksi.
 2. Seikkailupuiston henkilökunta tarkistaa ja hyväksyy turvallisuusvarusteet oikein puetuiksi aina ennen kiipeilyä. Vuokrattuja varusteita ei saa riisua kesken kiipeilyn tai luovuttaa eteenpäin. Tupakointi, vessassa käynti ja eväiden syönti on kielletty turvallisuusvarusteet päällä ja niiden välittömässä läheisyydessä. Suojaa varusteet kipinöiltä ja avotulelta.
 3. Henkilökunta opastaa asiakkaan turvallisuusvarusteiden ja ratojen käyttöön. Seikkailuradan käyttö on kielletty kunnes asiakas on saanut siihen henkilökunnalta luvan.
 4. Alle 18-vuotias tarvitsee huoltajan luvan päästäkseen seikkailuradalle. Huoltajan on luettava ja allekirjoitettava turvallisuusohjeet.
 5. Alle 15-vuotias saa kiipeillä huoltajansa luvalla aikuisen seurassa. Aikuinen valvoja vastaa ohjaamansa alle 15-vuotiaan asiakkaan ohjeiden ja sääntöjen noudattamisesta.
 6. Asiakkaan tulee olla vähintään 120cm Pitkä. Yläpainoraja seikkailuradalla on 120kg.
 7. Asiakas on vastuussa seikkailuradan ja varusteiden oikeaoppisesta ja turvallisesta käytöstä. Pyhäkuru Oy vastaa varusteiden ja rakenteiden turvallisuudesta. Asiakas on velvollinen korvaamaan ratarakenteisiin tai varusteisiin laiminlyönnin tai tahallisen toiminnan seurauksena aiheutuneen vahingon Pyhäkuru Oy:lle.
 8. Kunnioita muita seikkailuradan käyttäjiä. Odota rauhassa vuoroasi ja pyydä ohitustilanteissa lupa ohittamiseen. Varo tiputtamasta mitään (kiviä, kolikoita, hiekkaa tms.) alla olevien päälle!
 9. Seikkailuradalla asiakkaan tulee olla koko ajan kiinnitettynä varmistusvaijeriin.
 10. Tehtäväelementillä saa olla yksi asiakas kerrallaan. Rakennetuilla tasanteilla saa olla kolme asiakasta kerrallaan.
 11. Asiakkaan tulee huomioida oma terveydentilansa, fyysinen suorituskykynsä ja mahdolliset fyysiset tai psyykkiset rajoitteensa. Asiakas on vastuussa oman suorituskykynsä ja niihin liittyvien riskien arvioimisesta ja ilmoittaa niistä tarvittaessa myös henkilökunnalle.
 12. Seikkailuradalle ei saa mennä päihtyneenä tai huumausaineiden tai niihin lukeutuvien aineiden vaikutuksen alaisena.
 13. Kiipeily seikkailuradalla voi aiheuttaa asiakkaalle mustelmia ja ruhjeita. Myös tapaturmat ovat mahdollisia. Pyhäkuru Oy:llä on normaali vastuuvakuutus, mutta asiakkaan vastuulla on huolehtia omasta vakuutusturvastaan ennen kiipeilyä.
 14. Asiakkaalle suositellaan normaalia säähän sopivaa ulkoiluvarustusta. Pitkät hiukset kiinni, huivit pois, vapaana roikkuvat asusteet tai asusteen osat (remmit, nauhat jne.) piiloon ja taskut tyhjäksi niin ettei mitään irtotavaraa pääse putoamaan. Asiakkaan vaatteet tai omaisuus voivat likaantua tai vahingoittua kiipeilyssä. Pyhäkuru Oy ei vastaa asiakkaan vahingoittuneesta tai likaantuneesta omaisuudesta.
 15. Henkilökunnalla on oikeus määrätä asiakas poistumaan seikkailuradalta tai estää tämän pääsyn radalle mikäli asiakkan toiminta aiheuttaa henkilökunnan arvion mukaan vaaraa tai haittaa hänelle itselleen, muille asiakkaille, henkilökunnalle tai ratarakennelmille.
 16. Henkilökunnalla on oikeus sulkea seikkailurata tai osia siitä uhkaavan säätilan vuoksi (esim. kova tuuli, rankkasade, pakkanen, ukkonen).
 17. Kohtien 15. ja 16. perusteella keskeytetty seikkailu radalla ei oikeuta asiakasta pääsymaksun hyvitykseen. Peritty maksu palautetaan vain jos keskeytys on tapahtunut Pyhäkuru Oy:stä johtuvista syistä.
 18. Pyhäkuru Oy ottaa satunnaisesti kuva- ja videomateriaalia markkinointi- ja myyntitarkoitukseen. Asiakas voi kieltäytyä tästä ilmoittamalla siitä ohjaajalle.